Your message was sent successfully

Kontaktirajte nas

Molimo vas popunite obrazac dolje ili nas pozovite
+382 33 474 259
BOOK NOW

Uslovi korišćenja web lokacije

Korišćenjem web lokacije kompleksa Ānanti Resort, Residences & Beach Club, vi ste saglasni da poštujete i da budete obavezani sledećim uslovima korišćenja, koji zajedno sa našom politikom privatnosti uređuju odnos između Ānanti Resort, Residences & Beach Club i vas u pogledu ove web lokacije. Ukoliko nijeste saglasni sa bilo kojim delom uslova, ne koristite našu web lokaciju.

Termin Ānanti Resort, Residences & Beach Club ili ‘nas’ ili ‘mi’, predstavlja vlasnike web lokacije. Termin ‘vi’ se odnosi na korisnika ili posmatrača naše web lokacije. Korišćenje ove web lokacije podleže sledećim uslovima korišćenja:

Sadržaj strana ove web lokacije je isključivo u svrhu vaše opšte informisanosti i korišćenja. Podleže promjenama bez prethodnog obavještenja.

Ova web lokacija koristi kolačiće pomoću kojih se prate parametri pretraživanja. Ukoliko dozvolite korišćenje kolačića, sledeće lične informacije možemo sačuvati da bi ih koristila treća strana.

Ni mi, niti bilo koja treća strana ne možemo da damo garanciju u pogledu tačnosti, pravovremenosti, izvršenja, potpunosti ili pogodnosti informacija i materijala koji se nalaze ili nude na ovoj web lokaciji u bilo koju posebnu svrhu. Vi ste svjesni da takve informacije i materijali mogu da budu netačni ili da sadrže greške i mi izričito isključujemo odgovornost u pogledu bilo koje netačnosti ili greške, u najvećoj mogućoj mjeri dozvoljenoj zakonom.

Vaše korišćenje bilo koje informacije ili materijala na ovoj web lokaciji je isključivo na vaš sopstveni rizik, za koji mi nijesmo odgovorni. Vaša je odgovornost da osigurate da bilo koji proizvod, usluge ili informacije koji su dostupni putem ove web lokacije ispune vaše specifične zahtjeve.

Ova web lokacija sadrži materijal koji je naše vlasništvo ili za koji mi imamo licencu. Ovaj materijal uključuje, ali se ne ograničava na, projekat, nacrt, unutrašnji izgled, spoljašnji izgled, grafičke crteže. Reprodukcija je zabranjena osim ukoliko nije u skladu sa obavještenjem o autorskom pravu, koje čini dio ovih uslova.

Sve robne marke korišćene na ovoj web lokaciji, a koje nijesu vlasništvo operatora, ili za koje on nema licencu, su kao takve naznačene na web lokaciji.

Neovlašćena upotreba ove web lokacije može da dovede do podnošenja odštetnog zahtjeva i/ili krivične prijave.

S vremena na vreme, ova web lokacija može da uključi linkove do drugih web lokacija. Ovi linkovi se tu nalaze zbog vas da bi vam pružili dodatne informacije. Oni ne znače da mi garantujemo za tu web lokaciju (te web lokacije). Nijesmo odgovorni za sadržaj na povezanim web lokacijama.

Vaše korišćenje ovih web lokacija i bilo koji spor koji iz tog korišćenja proistekne podleže zakonima Švajcarske.