POLITIKA PRIVATNOSTI

Mi cijenimo vas kao našeg gosta i prepoznajemo da je privatnost važna za vas.
Da bi zaštitio privatnost svake osobe čije privatne podatke prikuplja, Ananti je objavio svoju politiku privatnosti. Takva politika privatnosti definiše koje lične podatke prikupljamo, u koju svrhu ih koristimo, kako ih štitimo i koja su vaša prava. Naime, razvili smo ovu Politiku privatnosti da bismo vam objasnili našu praksu u vezi sa prikupljanjem ličnih podataka koje prikupljamo od vas ili o vama na ovom sajtu, putem pisane ili usmene komunikacije sa nama, kada posetite neki od naših objekata, ili iz drugih izvora.

Ananti zadržava sva autorska prava na korišćenje fotografija, tekstova i ostalih objavljenih materijala, u smislu pozitivnih zakonskih propisa u Crnoj Gori.

Fotografije, tekstovi i ostali materijal ne smiju se objavljivati, prodavati, javno ili privatno publikovati niti na bilo koji drugi način upotrebljavati bez naše saglasnosti. Nepridržavanje prethodnih uslova povlači za sobom odgovornost i obavezu naknade nematerijalne štete Ananti usled povreda propisa.

OPŠTE ODREDBE

OBLAST PRIMJENE

Ova Politika primjenjuje se na svaku obradu ličnih podataka od strane Ananti-a.
„Lični podaci“ su podaci koji vas identifikuju kao pojedinca ili se odnose na pojedinca koji se može identifikovati.

Mi prikuplja lične podatke u skladu sa Zakonom.

Ukoliko Ananti-u pošaljete lične podatke o drugim pojedincima ili pružaocima usluga Ananti-a (npr. ako napravite rezervaciju za drugu osobu), Ananti će smatrati da imate ovlašćenje da to učinite i da ste nam dozvolili da koristimo podatke u skladu sa ovu Politikom privatnosti.

RUKOVALAC OBRADE I ZAKONSKI OKVIR

Ananti, kao Rukovalac obrade vaših podataka, poštuje vašu privatnost te se obavezuje na zaštitu vaših ličnih podataka.

KAKO PRIKUPLJAMO LIČNE PODATKE

Mi prikupljamo lične podatke na različite načine:

1) ONLINE USLUGE (REZERVACIJA SMJEŠTAJA PUTEM INTERNETA)

Prikupljamo lične podatke kada napravite rezervaciju, kupite usluge sa naše veb stranice, komunicirate sa nama, ili se na drugi način povežete sa nama ili objavite na stranicama društvenih medija, ili se prijavite za bilten ili učestvujete u anketi, takmičenju ili promotivnoj ponudi.

2) POSETE I UGOVORI O SMJEŠTAJU

Mi prikupljamo lične podatke kada posećujete naše nekretnine, odnosno vile, apartmane i ostale sadržaje, kao što su: plaža sa plutajućim pristaništem, bar, restoran, bazeni, spa sadržaji i fitnes.

Mi prikupljamo lične podatke u slučaju zaključivanja ugovora o smještaju.

Mi prikupljamo lične podatke kada rezervišete smještaj preko telefona, komunicirate sa nama putem e-maila ili putem faksa.

3) OSTALI IZVORI

Mi prikupljamo lične podatke iz drugih izvora, kao što su javne baze podataka, zajednički marketinški partneri i preko trećih strana. Mi možemo dobiti lične podatke od trećih lica sa kojima blisko sarađujemo (npr. uključujući turističku agenciju, organizaciju događaja i kongresnu organizaciju, poslovne partnere, saradnike, dobavljače, itd.).

4) PUTEM VIDEO NADZORA

Mi prikupljamo slike i video i audio podatke preko sigurnosnih kamera koje se nalaze na javnim mestima, kao što su hodnici i predsoblju, u našim objektima.

KAKO PRIKUPLJAMO DRUGE PODATKE

1) KOLAČIĆI

Mi prikupljamo određene podatke iz kolačića, koji su dijelovi podataka pohranjeni na računaru ili mobilnom uređaju koji koristite. Kolačići nam omogućavaju da prikupljamo podatke kao što su tip pretraživača, vrijeme provedeno na mrežama, posjećene stranice, URL adrese, jezičke postavke i drugi podaci o prometu.

Mi koristimo podatke u bezbednosne svrhe, kako bismo olakšali navigaciju, efikasnije prikazali podatke, prikupljali statističke podatke, personalizovali vaše iskustvo tokom korišćenja online usluga i prepoznali računar da bi vam pomogao da koristite online usluge. Takođe prikupljamo statističke podatke o korišćenju online usluga kako bismo stalno poboljšavali dizajn i funkcionalnost, razumeli kako se oni koriste i pomažu nam u rešavanju pitanja.

Kolačići nam dalje dozvoljavaju da odaberemo koje reklame ili ponude će se najvjerovatnije dopasti vama, te vam ih prikazati dok koristite online usluge ili vam poslati marketinške poruke. Koristimo kolačiće i za praćenje odgovora na online reklame i marketinške poruke.

Možete izabrati da li ćete prihvatiti kolačiće ili ne. Ako ste se predomislili u vezi sa postavkama kolačića na našoj veb stranici, uvijek možete izbrisati ili blokirati kolačiće promjenom postavki u vašem veb pretraživaču i onemogućiti dalje rukovanje vašim ličnim podacima. Ova podešavanja zavise od vašeg pretraživača.

Ako blokirate kolačiće, moguće je da vam neke od opcije na veb stranici neće biti dostupne.

Mi čuvamo kolačiće u bazi podataka i to najviše 5 godina.

2) VAŠA IP ADRESA

Prikupljamo vašu IP adresu, broj koji se automatski dodeljuje računaru koji koristite od strane Internet provajdera. IP adresa se identifikuje i automatski beleži u našim log datotekama servera kada korisnik pristupi mrežnim uslugama, zajedno sa vremenom posete i stranicama koje su posećene. Koristimo IP adrese za izračunavanje nivoa korišćenja, dijagnostikovanje problema sa serverom i administriranje online usluga. Možemo takođe izvući vašu približnu lokaciju iz vaše IP adrese.

PRIMJENA NAČELA ZAŠTITE PODATAKA

Mi u okviru primjene ove Politike privatnosti posebno pazimo na poštovanje načela obrade podataka te ove podatke obradjujemo:

 • Zakonito – obrada će biti moguća ukoliko je ista dopuštena Zakonom i to u granicama koje Zakon dopušta.
 • Pošteno – uvažavajući specifičnosti svakog odnosa, primjenjujući sve adekvatne mjere za zaštitu ličnih podataka i privatnosti uopše, i nesprečavajući ispitanika u ostvarivanju svojih prava.
 • Transparentno – informišući ispitanike o obradama ličnih podataka. Od samog prikupljanja podataka kada su ispitanici informisani o svim aspektima obrade podataka pa sve do prestanka obrade podataka, ispitanicima se pruža jednostavan i brz pristup vlastitim podacima, što uključuje mogućnost uvida i dobijanja kopije u skladu sa odredbama Zakona. Određene informacije mogu se ograničiti samo kada je to zahtjevano Zakonom ili kada je to nužno za zaštitu trećih osoba.
 • Uz ograničenje čuvanja – čuvajući podatke u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se lični podaci obrađuju, a duže samo ako je to dopušteno Zakonom.
 • Uz smanjenje količine podataka – obrađujući podatke ako su primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno. Posebno se pazi da se ne prikupljaju podaci za koje ne postoji opravdana potreba za obradom.
 • Vodeći računa o tačnosti – vodeći računa o tačnosti i ažurnosti podataka i brišući netačne podatke u okviru mogućnosti.
 • Vodeći računa o cjelovitosti i povjerljivosti – pružajući tehničkim i organizacijskim mjerama odgovarajuću sigurnost ličnih podataka, uključujući zaštitu od neovlašćene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera. Relevantne mjere se primjenjuju vodeći računa o riziku prilikom svake vrste obrade podataka.

SVRHA PRIKUPLJANJA LIČNIH PODATAKA

Mi smo dužni da neke vaše lične podatke prikupljamo zbog ispunjenja ugovora o smještaju i zbog propisa koji uređuju ugostiteljsku djelatnost, ali mi možemo prikupljati i neke druge ili iste podatke i za druge svrhe, prvenstveno radi kontakta, odnosno:

 • realizacije ugovora o smještaju;
 • obezbjeđenja plaćanja;
 • ispunjavanja zahtjeva definisanih Zakonom i ostalih važećih pozitivnih propisa koji uređuju ugostiteljsku djelatnost;
 • u svrhe direktnog marketinga;
 • slanja ponuda;
 • u svrhe unapređenja i personalizacije usluga vama kao gostu;
 • u svrhe zaštite imovine i sigurnosti pojedinaca primjenom mjera video nadzora.


Ananti garantuje da će se prikupljeni podaci koristiti samo u navedene svrhe. Ananti može koristiti depersonalizovane podatke u statističke svrhe.

KORIŠĆENJE LIČNIH PODATAKA I DRUGIH PODATAKA

Mi koristimo lične podatke i druge podatke kako bismo vam pružili usluge, razvili nove ponude i zaštitili naše goste kako je detaljno opisano u nastavku. U nekim slučajevima, mi ćemo zahtevati da nam date lične podatke ili druge podatke direktno. Ukoliko nam ne dostavite podatke koje tražimo, ili nam zabranite prikupljanje takvih podataka, možda nećemo biti u mogućnosti da vam pružimo tražene usluge.

1) PRUŽANJE USLUGE KOJE TRAŽITE

Koristimo lične podatke i druge podatke za pružanje usluga koje tražite, uključujući:

 • Da biste olakšali rezervacije, plaćanje, poslali administrativne informacije, potvrde ili poruke prije dolaska;
 • Da biste kompletirali svoju rezervaciju i boravak, na primer, da obradite vašu uplatu, proverite da li je vaša soba dostupna i da vam pružimo sličnu uslugu;
 • Da podržimo naš elektronski program prijema. Kada navedete adresu e-pošte prilikom rezervacije, mi koristimo tu e-adresu da vam pošaljemo kopiju računa. Ako napravite rezervaciju za drugu osobu koja koristi vašu adresu e-pošte, račun te osobe će vam poslati e-poštom. Možete da isključite primanje računa putem e-pošte i umjesto toga primite papirnu kopiju tako što ćete kontaktirati recepciju hotela.

Mi ćemo koristiti lične podatke i druge podatke radi realizacije ugovornih odnosa sa vama, jer imamo legitiman interes da to učinimo i / ili da ispunimo zakonsku obavezu.

2) PERSONALIZUJEMO USLUGE PREMA VAŠIM LIČNIM PREFERENCAMA

Koristimo lične podatke i druge podatke da bismo personalizovali usluge i poboljšali vaša iskustva na način da:

 • Sadašnje ponude prilagodimo vašim ličnim preferencama.

Koristićemo vaše lične podatke i druge podatke za pružanje personalizovanih usluga u skladu sa vašim ličnim preferencama, uz vašu saglasnost ili zato što imamo legitiman interes da to učinimo.

3) RADI KOMUNIKACIJE SA VAMA O USLUGAMA U SKLADU SA VAŠIM LIČNIM PREFERENCAMA

Koristimo lične podatke i druge podatke radi:

 • Slanja poruka u marketinške svrhe i slanje promotivnih ponuda, kao i zbog istraživanja tržišta ili ispitivanja kvaliteta.

Koristićemo vaše lične podatke i druge podatke da bismo komunicirali sa vama uz vašu saglasnost, kako bismo postupili u skladu sa našim ugovornim odnosom sa vama i / ili zato što imamo legitiman interes da to učinimo.

4) POSLOVNE SVRHE

Koristimo lične podatke i druge podatke za analizu podataka, revizije, praćenje i prevenciju bezbednosti i prevara (uključujući korišćenje zatvorene televizije, ključeva kartica i drugih bezbednosnih sistema), razvoj novih proizvoda i usluga, poboljšanje, poboljšanje ili modifikaciju naše usluge, identifikovanje trendova korišćenja, utvrđivanje efikasnosti naših promotivnih kampanja i poslovanje i širenje naših poslovnih aktivnosti.

Mi koristimo lične podatke i druge podatke na ovaj način da bismo upravljali našim ugovornim odnosom sa vama, poštovali zakonsku obavezu i/ili zato što imamo legitimni interes da to učinimo.

PRAVNI OSNOV PRIKUPLJANJA LIČNIH PODATAKA

Pravni osnov za navedene svrhe prikupljanja su:

 • Zakon,
 • Ugovor o smještaju,
 • Saglasnost ili izričita saglasnost ispitanika, zavisno od svrhe obrade i vrste ličnog podatka.

SAGLASNOST I PRAVO NA POVLAČENJE VAŠE SAGLASNOSTI

Kada dajete informacije Ananti-u, u bilo kom obliku (rezervacija, ugovor, itd.), garantujete da su informacije koje ste dali tačne, da ste zakonski kompetentni i ovlašćeni da raspolažete takvim informacijama, i da se u potpunosti slažete da možemo koristiti vaše podatke i prikupljati ih u skladu sa Zakonom i uslovima i odredbama ove Politike privatnosti.

Ako ste nam dali saglasnost u vezi sa određenom obradom ili aktivnostima, možete povući vašu saglasnost u bilo kom trenutku tako što ćete nas kontaktirati na reservations@ananti.me.

PERIOD ČUVANJA PODATAKA

Podatke koje Ananti prikuplja na osnovu Zakona, dužan je da čuva onoliko vremena koliko određuje pojedini zakon ili drugi pozitivni propis.

Podatke koje Ananti prikuplja na osnovu ugovornog odnosa, Ananti će čuvati samo onoliko koliko je potrebno u svrhu ispunjenja ugovora odnosno pružanja usluge.

Podatke o imenu, prezimenu i e-mail adresi koje Ananti prikupi na osnovu legitimnog interesa u svrhe direktnog marketinga će čuvati u svojoj bazi gostiju 10 godina.

Ostale podatke koje Ananti prikuplja na osnovu izričite saglasnosti gosta (broj mobilnog telefona, broj djece, bračni status, kućni ljubimci, interesi, način putovanja, preferencija smještaja ) će čuvati u svojoj bazi gostiju 5 godina.

PRAVA ISPITANIKA

Bez obzira na osnov prikupljanja podataka, u svako doba možete besplatno da tražite:

 • pristup podacima, imate pravo da znate da li se vaši lični podaci obrađuju ili ne,
 • izmjenu ili dopunu podataka u svim bazama ličnih podataka, na osnovu čega će Ananti izmijeniti vaše podatke u svim svojim bazama zavisno od vašeg zahtjeva,
 • brisanje (“pravo na zaborav”) ličnih podataka u svim bazama ličnih podataka, na osnovu čega će vas Ananti izbrisati iz svih svojih baza, osim iz baza koje je Ananti dužan da ima i čuva na osnovu pozitivnih propisa, ili ako ne postoje jači legitimni razlozi za obradu ili ako obrada nije nužna za postavljanje, ostvarivanje ili odbrane pravnih zahtjeva,
 • ograničavanje obrade vaših podataka ili uložiti prigovor na obradu takvih podataka,
 • da se podaci koje smo o vama prikupili prenesu vama ili trećim licima („pravo na prenosivost podataka“), u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima,
 • ako su podaci dati na osnovu saglasnosti, uvijek možete tu saglasnost da povučete bez negativnih posljedica,
 • pravo na podnošenje prigovora nadležnom nadzornom organu, Agenciji za zaštitu ličnih podataka, sa sjedištem u Podgorici, Crna Gora.

Ako imate bilo kakva pitanja u vezi sa našom Politikom privatnosti, o opisanoj obradi vaših podataka, ili nedoumice ili pritužbe u vezi sa primjenom ove Politike, ili ako želite da pošaljete zahtjev za pristup ličnim podacima koje vodimo o vama ili njihovo brisanje, svoj pisani zahtjev možete da nam uputite na kontakt adresu: reservations@ananti.me odnosno putem pošte na adresu:

Ananti Resort, Residences & Beach club – Drobnici bb, 85310 Budva, Montenegro.

LIČNI PODACI KOJI SE PRIKUPLJAJU OD OSOBA KOJE REZERVIŠU SMJEŠTAJ

Vaše lične podatke koje morate dostaviti da bi vam se pružila usluga smještaja, Ananti, kao rukovalac obrade podataka, čuva u svojoj bazi podataka isključivo u svrhu realizacije ugovora o smještaju i u cilju ispunjenja zakonskih obaveza, kao i u svrhe prikupljanja ličnih podataka vezanih za ugostiteljsku djelatnost, te ih može koristiti i u druge svrhe predviđene pozitivnim propisima. U slučaju da ne obezbedite Ananti-u minimum podataka potrebnih za prijavu gosta u svim nadležnim registrima, Ananti neće biti u mogućnosti da vam pruži uslugu smještaja u skladu sa ugovorom i Zakonom. Lične podatke koje Ananti evidentira već pri rezervaciji i prilikom dolaska u objekat, prikupljeni su na osnovu zakona koji uređuju ugostiteljsku djelatnost, te u svrhu pružanja usluge gostima. To su sljedeći podaci (koji se mogu mijenjati u skladu sa pozitivnim propisima):

 • ime i prezime;
 • adresa prebivališta (crnogorski državljani);
 • datum rođenja;
 • broj, vrsta identifikacionog dokumenta i mjesto izdavanja;
 • državljanstvo;
 • broj smještajne jedinice;
 • datum dolaska i odlaska gosta;
 • pol.

Ananti čuva podatke u svojoj bazi gostiju i šalje ih u sistem (elektronski sistem za prijavu gostiju) nadležnim organima Crne Gore, te se navedeni podaci moraju čuvati u sistemu 10 godina. Takođe, Ananti je dužan da čuva i sve račune izdate gostima sa ličnim podacima gosta u skladu sa zakonskim propisima. Dalje, radi ispunjenja ugovornih obveza, Ananti, nakon rezervacije i dolaska gosta u objekat, prikuplja sljedeće podatke:

 • e-mail;
 • broj telefona.

Ostali podaci u vezi sa vašim boravkom, kao što su na primjer: način putovanja, bračno stanje, broj djece, kućni ljubimci, takođe mogu biti prikupljeni ako imaju direktnu vezu sa pružanjem usluge smještaja. Na osnovu legitimnog interesa, Ananti ima pravo da prikuplja vaše lične podatke (ime i prezime, e-mail adresa) u svoju bazu gostiju i koristi ih u svrhu direktnog marketinga i to isključivo u svrhu obavještavanja o ponudama i vijestima putem e-maila. U ovom slučaju, imate pravo u bilo koje vrijeme i bez bilo kakve naknade, da zahtijevate brisanje (pravo na zaborav) iz baze podataka za te svrhe. Za vrijeme i nakon vašeg boravka, Ananti će vam poslati na vašu e-mail adresu upitnik kako biste ocenili uslugu koja vam je pružena (u daljem tekstu: „Upitnik“). Upitnik se popunjava isključivo uz vašu saglasnost. Primarna svrha Upitnika je prikupljanje podataka o usluzi radi unaprjeđenja naše usluge, te Ananti podatke iz upitnika depersonalizuje i obrađuje u statističke svrhe. Dodatno, osoba koja rezerviše smještaj, odnosno gost, može dati posebnu dozvolu, saglasnost Ananti-u, da sve njegove podatke, poput:

 • imena;
 • prezimena;
 • e-maila;
 • datuma rođenja;
 • države;
 • ostalih ličnih podataka koji se prikupe tokom boravka (npr. broj mobilnog telefona, pol, bračni status, broj djece, kućni ljubimci i aktivnosti tokom boravka, način putovanja, preferencija smještaja i sl.)

prikuplja i koristi radi daljeg profilisanja ispitanika i u svrhu kontaktiranja i obavještavanja o posebnim i personalizovanim ponudama, vijestima i događajima koje organizuje Ananti putem e-mail, web-a, internet promocija. U ovom slučaju, ispitanik ima pravo da u svako doba povuče datu saglasnost, što uključuje i obradu u svrhe izrade profila u mjeri u kojoj je povezana sa direktnim marketingom, bilo u odnosu na početnu ili dalju obradu, u bilo koje vrijeme i bez bilo kakve naknade, kao i pravo da u svako doba zahtjeva promjenu podataka i iskoristi svoje pravo na zaborav. Podaci se čuvaju u bazi gostiju Ananti-a 10 godina.

LIČNI PODACI KOJI SE PRIKUPLJAJU PRIJAVOM NA NEWSLETTER

Prilikom prijave na newsletter, ispitanik može dati saglasnost na prikupljanje sljedećih podataka (ne uključujući ime, prezime i e-mail adresu koju Ananti prikuplja na osnovu legitimnog interesa):

 • pol;
 • datum rođenja.

Prilikom ažuriranja prijave na newsletter-u, ispitanik će imati mogućnost da da sljedeće dodatne podatke uz saglasnost:

 • ulica, kućni broj, poštanski broj, grad;
 • broj mobilnog telefona;
 • način putovanja;
 • kućni ljubimci;
 • preferencija smještaja.

Predmetni podaci se prikupljaju isključivo na osnovu izričite saglasnosti i to u svrhu obavještavanja o posebnim i personalizovanin ponudama, vijestima i događajima koje organizuje Ananti putem e-mail, web-a, internet promocija. Podaci se čuvaju u bazi gostiju Ananti-a 10 godina. Kao Ispitanik, imate pravo na promjenu podataka i pravo na zaborav. Imate mogućnost da se bilo kada ispišete sa mailing liste ukoliko ne želite da primate naš newsletter.

LIČNI PODACI KOJE DELIMO

Da bismo vam ponudili očekivani nivo gostoprimstva i pružili vam najbolji nivo usluge, možemo podeliti vaše lične podatke među članovima kompanije Ananti-a, našim pružaocima usluga i drugim trećim licima.

OSJETLJIVI PODACI

Izraz “osjetljivi podaci” odnose se na podatke koje se odnose na vaše rasno ili etničko porijeklo, političko mišljenje, vjerska ili filozofska uvjerenja, članstvo u sindikatima, zdravlje, seksualni život ili seksualnu orijentaciju, genetske informacije, krivični dosije i biometrijske podatke koji se koriste za svrha jedinstvene identifikacije. Mi ne prikupljamo osjetljive podatke, osim ako to ne učinite dobrovoljno ili ako na to nismo obavezani važećim propisima. Mi možemo koristiti zdravstvene podatke koje ste vi dostavili da bi vam bolje služili i zadovoljili vaše posebne potrebe (na primjer, u slučaju invalidnosti).

LIČNI PODACI OD DECE

Mi ne prikupljamo lične podatke od osoba mlađih od 18 godina. Kao roditelj ili zakonski staratelj, nemojte dozvoliti svojoj deci da dostavljaju lične podatke bez vaše dozvole.

LINKOVI KA VEB STRANICAMA I USLUGAMA TREĆIH STRANA

Naš sajt može da sadrži linkove ka sajtovima trećih strana. Imajte na umu da mi nismo odgovorni za prikupljanje, upotrebu, održavanje, deljenje ili otkrivanje podataka i informacija od strane trećih strana. Ako pružate informacije na stranicama trećih strana i koristite te stranice, pravila o privatnosti i uslovi korišćenja tih trećih lica biće primenljiva. Preporučujemo vam da pročitate pravila o privatnosti veb sajtova koje posećujete pre nego što pošaljete lične podatke.

POSTUPAK U SLUČAJU POVREDE POLITIKE PRIVATNOSTI

U slučaju povrede ličnih podataka, Ananti, kao rukovalac podataka, dužan je da obavesti nadležni organ o povredi, bez potrebnog odlaganja i, ako je moguće, u roku od 72 sata od saznanja za tu povredu, osim ako je malo verovatno da će povreda prouzrokovati rizik za prava i slobode pojedinaca. Obaveštenje dostavljeno nadležnom organu sadrži sve informacije u skladu sa Zakonom. U slučaju povrede ličnih podataka, koji će verovatno prouzrokovati visok rizik za prava i slobode pojedinaca, Ananti će, kao rukovalac podataka, bez odlaganja obavestiti ispitanika o povredi ličnih podataka. U slučajevima kada nije zakonski obavezan, Ananti neće informisati ispitanika. Notification delivered to competent authority holds all the information following the Law. In the event of personal data violation that probably will cause high risk for rights of individuals, Ananti, as a data handler, will inform examinee on personal data violation without necessary delay. In cases when it is not legally obligatory, Ananti will not inform examinees.

TRANSPARENTNOST

Ova Politika privatnosti je dostupna na veb stranici www.ananti.me kao i na recepciji hotela. Ako odlučimo da promijenimo svoju Politiku privatnosti, promjene će biti postavljene i objavljene na veb stranici www.ananti.me kao i na recepciji hotela. DRUŠTVO ZA POSREDOVANJE, PROMET I USLUGE “SUNTIME” D.O.O. – sa sjedištem u Drobnici bb, 85310 Budva, Montenegro, PIB: 02632934 is legal owner of Ananti Resort, Residences & Beach club.